Luat Minh Khue

Khai VAT

Khai VAT - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Khai VAT

Tư vấn kê khai hoàn thuế ?

Tư vấn kê khai hoàn thuế ?
Xin chào luật sư, cho em hỏi: Doanh nghiệp bên em kê khai thuế qua mạng , trên tờ khai có mục (43 : Thuế VAT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau ) của cuối năm cũ không chuyển sang năm mới thì em phải làm sao để mục đó được chuyển sang năm mới, để các tờ khai sau được hợp lệ.