Luat Minh Khue

Kiện cáo đất đã có sổ đỏ và xin giấy phép san lấp mặt bằng xây dựng ?

Kiện cáo đất đã có sổ đỏ và xin giấy phép san lấp mặt bằng xây dựng ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Kiện cáo đất đã có sổ đỏ và xin giấy phép san lấp mặt bằng xây dựng ?

Xin giấy phép xây dựng ?

<strong>Xin</strong> <strong>giấy</strong> <strong>phép</strong> <strong>xây</strong> <strong>dựng</strong> ?
Chào luật sư! cho cháu hỏi vấn đề này ,vợ chồng cháu mua nhà bao gồm cả đất diện tích 56.7m2