Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Làm Lại Giấy Khai Sinh Cho Con"

Làm Lại Giấy Khai Sinh Cho Con | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Làm Lại Giấy Khai Sinh Cho Con.

Làm giấy khai sinh cho con

<strong>Làm</strong> <strong>giấy</strong> <strong>khai</strong> <strong>sinh</strong> <strong>cho</strong> <strong>con</strong>
thêm một đứa con. Tôi có đi làm giấy khai sinh cho cháu thì cán bộ tư pháp của xã yêu cầu phải có mặt