Luat Minh Khue

Lương bổng

Lương bổng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Lương bổng

Lương bổng

Lương bổng
Nếu như chữ "lương" tồn tại đã từ rất lâu đời, thì khái niệm "tiền lương hoàn chỉnh" là câu chuyện chưa trở thành hiện thực ở xứ ta, giản đơn là như vậy. Cả một di sản ngàn năm về câu chuyện này. Không dễ giải quyết, nhưng đó chìa khóa để đi vào xã hội hiện đại.