Luat Minh Khue

Lừa đảo chiếm đoat tài sản

Lừa đảo chiếm đoat tài sản - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Lừa đảo chiếm đoat tài sản

Tội chiếm đoạt tài sản?

 Tội chiếm đoạt tài sản?
Thưa Luật sư! Tôi có vay tiền của bạn bè và có nhờ bố mẹ anh chị trong gia đình đứng ra vay tiền mọi người giúp tôi để tôi lấy vốn làm ăn. Hiện nay công việc gặp khó khăn tôi không rút được vốn ra để trả những người tôi vay.khi vay có giấy viết tay. Số tiền tôi vay khoảng 3 tỉ đồng. Tôi không chạy trốn hay lừa đảo. Chỉ là thời gian này tôi không có khả năng trả lãi và gốc do tiền nằm trong công trình.