Luat Minh Khue

LION SEA HOTEL

LION SEA HOTEL - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về LION SEA HOTEL

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực khách sạn ?

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu trong lĩnh vực khách sạn ?
Thưa Luật sư! Nhờ luật sư tư vấn giúp tôi những điều khoản để đăng ký được nhãn hiệu LION SEA HOTEL cụ thể câu chuyển như sau: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực khách sạn, công ty muốn đăng ký nhãn hiệu là cái tên LION SEA HOTEL và đã làm đơn đăng ký nhãn hiệu gửi lên cục sở hữu trí tuệ.