Luat Minh Khue

Luật hạn điền

Luật hạn điền - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Luật hạn điền

Làm sổ đỏ đối với phần đất còn lại ?

Làm sổ đỏ đối với phần đất còn lại ?
Trước năm 2003 nhà tôi có mua đất của ông A (có làm giấy sang nhượng bằng tay và có người làm chứng nhưng không đi công chứng do nghĩ chỗ thân quen) nhưng khi làm giấy chứng nhận QSDĐ thì còn khoảng 600m vuông đất không làm được sổ đỏ vì luật hạn điền lúc đo không cho phép.