Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mẫu báo cáo trích"

Mẫu báo cáo trích | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mẫu báo cáo trích.

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ?

Phương pháp trích dẫn văn bản pháp luật ?
Thưa luật sư, Xin hỏi: Ngày 13/11/2013 Chính phủ ban hành Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Ngày 17/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2014/NĐ-CP sửa đỏi, bổ sung một số điều của Nghị định 171/2014/NĐ-CP.