Luat Minh Khue

Mức thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Mức thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mức thuế phải nộp đối với hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Tư vấn về việc đóng thuế của cá nhân ,hộ gia đình dùng xe cho hoạt động sản xuất của gia đình theo mùa vụ

Tư vấn về việc đóng thuế của cá nhân ,hộ gia đình dùng xe cho hoạt động sản xuất của gia đình theo mùa vụ
Xin chào Luật Minh Khuê.Tôi là nhà làm nông có 01 chiếc xe tải chở nông sản. Xe tôi chỉ hoạt động thời vụ (ví dụ khi tới vụ mía tôi mới đi chở mía) còn lại tôi để xe trong vườn không hoạt động, nên khi đi đăng kiểm xe tôi chỉ đăng kiểm 03 tháng, hoặc 06 tháng để hoạt động.