Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Mua đất khai hoang"

Mua đất khai hoang | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Mua đất khai hoang.

Thủ tục mua đất khai hoang ?

Thủ tục mua đất khai hoang ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: bây giờ tôi muốn mua thủa đất của một hộ gia đình khai hoang từ năm 1986 nhưng chưa có giấy tờ chứng nhận của nhà nước diện tích 2 ha (đất không có tranh chấp). Nói chung đất của những hộ gia đình khác cũng vậy chưa có giấy chứng nhận.