Luat Minh Khue

Mua đất khai hoang

Mua đất khai hoang - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Mua đất khai hoang

Thủ tục mua đất khai hoang ?

Thủ tục mua đất khai hoang ?
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: bây giờ tôi muốn mua thủa đất của một hộ gia đình khai hoang từ năm 1986 nhưng chưa có giấy tờ chứng nhận của nhà nước diện tích 2 ha (đất không có tranh chấp). Nói chung đất của những hộ gia đình khác cũng vậy chưa có giấy chứng nhận.