Luat Minh Khue

Ngày nghỉ hằng năm

Ngày nghỉ hằng năm - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ngày nghỉ hằng năm

Tư vấn về tính số ngày nghỉ hằng năm ?

Tư vấn về tính số ngày nghỉ hằng năm ?
Kính gửi Luật sư Căn cứ điều 111, 114 Bộ luật Lao động ngày 19/06/2012 Nghị định 45/2013 của Chính Phủ Công ty tôi đã giải quyết chế độ nghỉ phép hằng năm cho nhân viên như sau: