Luat Minh Khue

Ngăn chặn

Ngăn chặn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Ngăn chặn

Tư vấn về biện pháp khẩn cấp tạm thời ?

Tư vấn về biện pháp khẩn cấp tạm thời ?
Thưa quý Công ty Luật Minh Khuê! tôi có cho người bạn mượn một số tiền, không may người bạn bị bệnh chết, có để lại di sản thừa kế là 02 căn nhà nhưng người vợ nhất định không chịu trả nợ số tiền mà người chồng đã mượn.