Luat Minh Khue

Người đã về hưu

Người đã về hưu - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Người đã về hưu

Quy định về Hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu ?

Quy định về Hợp đồng lao động với người đã nghỉ hưu ?
Chào Luật sư, Tôi xin hỏi vấn đề sau: Cơ quan Tôi (Cơ quan hành chính Nhà nước) có đ/c lái xe đã có Quyết định nghỉ hưu từ 01/10/2016. Nay do nhu cầu công tác, Cơ quan muốn ký hợp đồng lao động với đ/c này (còn đủ sức khỏe và có nguyện vọng) để tiếp tục làm nhiệm vụ lái xe.

Người đã về hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?

Người đã về hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động không?
Chào luật sư Tôi muốn nhờ luật Minh Khế tư vấn. Tôi đang làm *kế toán viên* cho một Công ty cổ phần nhà nước chiếm 51%. Đến hết tháng 10/2015 tôi nghỉ hưu. Công ty có mời tôi ở lại tiếp tục ký hợp đồng lao động.. Theo *Điều* *166, 167, 187 Bộ luật lao động 2012.* thì tôi sẽ được tiếp tục ký hợp đồng làm thêm theo thỏa thuận của công ty