Luat Minh Khue

Người quen nhờ vay hộ tiền nhưng không trả có kiện được không ?

Người quen nhờ vay hộ tiền nhưng không trả có kiện được không ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Người quen nhờ vay hộ tiền nhưng không trả có kiện được không ?

Nhờ vay tiền ngân hàng nhưng không trả ?

Nhờ vay tiền ngân hàng nhưng không trả ?
Chào luật Minh Khuê, em xin phép hỏi : Ba Mẹ em có cho một người bạn ở ngân hàng S vay với số tiền là 650tr. ( Trước khi cho vay đó ba mẹ em đã vay ở ngân hàng này là 300 triệu xong anh G vay ké vào 2 lần tổng là 650tr ) Anh G đã nói sẽ trả cả gốc và lãi với số tiền mà anh G vay Ba Mẹ em hàng tháng.