Luat Minh Khue

Người từ bỏ mức lương

Người từ bỏ mức lương - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Người từ bỏ mức lương

Người từ bỏ mức lương 10.000 USD

Người từ bỏ mức lương 10.000 USD
Thiếu kinh nghiệm, vốn đầu tư tiêu hết vèo chỉ sau 12 tháng, phải cầm cố cả nhà cửa, Nguyễn Ngọc Điệp vẫn không từ bỏ ý xây dựng web mua sắm có cái tên rất Việt - Vatgia.com.