Luat Minh Khue

Nghỉ dưỡng bệnh

Nghỉ dưỡng bệnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghỉ dưỡng bệnh

Tư vấn cơ sở pháp lý để khởi kiện quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật của công ty ?

Tư vấn cơ sở pháp lý để khởi kiện quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật của công ty ?
Chào Luật sư! Tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp cho tôi sự việc như sau: Tôi xin việc và ký Hợp đồng thử việc 2 tháng tại Công ty Cổ Phần A với chức vụ Kỹ sư QC từ 23/03/2015 đến 22/05/2015. Kết thúc thời gian thử việc, Công ty Cổ phần A tiếp tục ký Hợp đồng lao động chính thức 6 tháng với tôi từ 23/05/2015 đến 22/11/2015 với chức vụ Kỹ sư QC.