Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghị Định"

Nghị Định | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghị Định.

Nghị định khác luật!

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> khác luật!
Sau nửa năm được miễn giảm, từ tháng 7-2009 việc nộp thuế thu nhập của cá nhân bắt đầu được thực hiện theo Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Thế nhưng so với luật, văn bản dưới luật lại hướng dẫn khác.

Nghị định 12/2015/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 12/2015/NĐ-CP
Ngày 12 tháng 02 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành