Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghị Định 116 2010 NĐ CP"

Nghị Định 116 2010 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghị Định 116 2010 NĐ CP.

Nghị định 116/1997/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> <strong>116</strong>/1997/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc thành lập thị trấn Bích Động thuộc huyện Việt Yên và thị trấn Vôi thuộc huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Điều kiện hưởng phụ cấp thu hút theo <strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> <strong>116/2010</strong>/<strong>NĐ-CP</strong> ?
Chào Luật sư. Tôi đang công tác tại huyện miền núi đặc biệt khó khăn (thời gian công tác từ năm 2003 đến nay). Năm 2012, tôi được nhà nước cử đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tập trung tại tỉnh (thời gian học 1 năm từ tháng 6 năm 2012 đến tháng 6 năm 2013). Trong thời gian đi học, tôi không được hưởng trợ cấp thu hút.