Luat Minh Khue

Nghị định

Nghị định 132 - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định 132

Nghỉ việc theo Nghị định 132 ?

Nghỉ việc theo Nghị định 132 ?
Năm sinh trong CMND và trong sổ BHXH của tôi không giống với thực tế, tôi cần phải làm gì để sửa lại CMND và sổ BHXH để được nghỉ việc theo Nghị định 132. Gửi bởi: Bùi Quý Bình