Luat Minh Khue

Nghị định //NĐ-CP quy định về tuyển dụng

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng

Làm không lương, tuyển dụng người đã về hưu giữ chức vụ ?

Làm không lương, tuyển dụng người đã về hưu giữ chức vụ ?
Chào luật sư! Em có 2 vấn đề sau muốn được tư vấn: 1. Cơ quan em là đơn vị Hành chính sự nghiệp, khi tuyển dụng viên chức đã qua kiểm tra, phỏng vấn. Sau khi tuyển dụng được một thời gian, cơ quan em có thông báo là tất cả những người đã được tuyển dụng, sau 3 năm phải thi Tin và Ngoại ngữ ( được thi 2 lần, mỗi lần cách nhau 6 tháng).