Luat Minh Khue

Nghị định //NĐ-CP

Nghị định 26/2015/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định 26/2015/NĐ-CP

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ ?

Tư vấn về nghỉ hưu trước tuổi của cán bộ ?
Kính chào luật sư! Tôi có một số thắc mắc muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi như sau: Nếu như tôi không bị bãi nhiệm thì tôi có được áp dụng nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 26/2015/NĐ-CP hay không? Việc Đảng ủy, UBND xã và Huyện hội bãi nhiệm tôi mà không có bất kỳ một Quyết định luân chuyển hay văn bản gì cả là đúng hay sai, đến nay tôi chưa được phân công công tác gì cả,