Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghị Định 34 2008 NĐ CP"

Nghị Định 34 2008 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghị Định 34 2008 NĐ CP.

Nghị định 126/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 126/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Bảo vệ công trình quan trọng liên

Nghị định 95/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 95/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 về tổ chức và

Nghị định 47/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 47/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập các huyện Mai Sơn, Bắc Yên, tỉnh Sơn La

Nghị định 46/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 46/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường,thành lập xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Pleiku và các huyện Chư Prông, Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Nghị định 45/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 45/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên,Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh;thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Nghị định 38 /2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 38 /<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc giải thể các xã Xuân Mỹ, Xuân Liên và Xuân Khao(vùng lòng hồ chứa nước Cửa Đặt)thuộc huyện Thường Xuân,tỉnh Thanh Hoá và điều chỉnh địa giới hành chính các xã giải thể

Nghị định 125/2008/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 125/<strong>2008</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 về quy định