Liên hệ với Luật Minh Khuê

  Gọi luật sư  Liên hệ dịch vụ
Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghị Định 60 2012 NĐ CP"

Nghị Định 60 2012 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghị Định 60 2012 NĐ CP.

Nghị định 60/2006/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> <strong>60</strong>/2006/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường; thành lập phường thuộc thị xã Tân An, tỉnh Long An

Nghị định 60-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> <strong>60</strong>-<strong>CP</strong>
Quy định về việc Chính phủ hướng dẫn và kiểm tra đối với Hội đồng nhân dân trong việc thực hiện các

Nghị định 12/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 12/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Thốt Nốt, huyện Vĩnh Thạnh, huyện Cờ Đỏ; thành lập quận Thốt Nốt và các phường trực thuộc; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Cờ Đỏ để thành lập huyện Thới Lai thuộc thành phố Cần Thơ