Luat Minh Khue

Nghị định số //NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị định số 106/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định số 106/2010/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện: