Luat Minh Khue

Nghị định số //NĐ-CP

Nghị định số 31/2014/NĐ-CP - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nghị định số 31/2014/NĐ-CP

Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành Luật cư trú

Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành Luật cư trú
Ngày 09 tháng 09 năm 2014, Bộ Công an ban hành Thông tư 35/2014/TT-BCA Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.