Liên hệ với Luật Minh Khuê

Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nghị Định Số 61 2000 NĐ CP"

Nghị Định Số 61 2000 NĐ CP | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nghị Định Số 61 2000 NĐ CP.

Nghị định 46/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 46/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/CP ngày 14/6/1996 của Chính phủ quy định chi tiết

Nghị định 58/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 58/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/CP ngày 20/3/1996 và Nghị định số 54/1998/NĐ-CP

Nghị định 23/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 23/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
, hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 18/HĐBT ngày 17/1/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ)

Nghị định 61-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> <strong>61</strong>-<strong>CP</strong>
Về việc sửa đổi, bổ sung quy định cấp hiệu, phù hiệu và quân hàm của quân nhân chuyên nghiệp

Nghị định 57/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 57/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Tân Mỹ thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Nghị định 42/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 42/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc thành lập thị trấn huyện lỵ huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận và đổi tên xã Tân Sơn thành xã Lương Sơn

Nghị định 37/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 37/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc đổi tên xã, thị trấn, thành lập xã thuộc huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai và chia huyện Mang Yang thành hai huyện Đak Đoa và Mang Yang

Nghị định 35/2000/NĐ-CP

<strong>Nghị</strong> <strong>định</strong> 35/<strong>2000</strong>/<strong>NĐ-CP</strong>
Về việc thành lập xã, phường thuộc huyện Mường Lay và thị xã Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu