Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Nhãn Hiệu Hàng Hoá"

Nhãn Hiệu Hàng Hoá | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Nhãn Hiệu Hàng Hoá.

Nhãn hiệu là gì ?

<strong>Nhãn</strong> <strong>hiệu</strong> là gì ?
Trả lời: Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác

Chuyển khẩu hàng hoá ?

Chuyển khẩu <strong>hàng</strong> <strong>hoá</strong> ?
1. Chuyển khẩu hàng hóa là việc mua hàng từ một nước, vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh