Luat Minh Khue

Nhãn hiệu hàng hoá

Nhãn hiệu hàng hoá - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Nhãn hiệu hàng hoá

Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực nhãn hiệu hàng hoá

Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực nhãn hiệu hàng hoá
Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quyền tác giả, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình.