Luat Minh Khue

Những bất cập luật

Những bất cập luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Những bất cập luật

Bộ luật lao động: Những bất cập cần sửa

Bộ luật lao động: Những bất cập cần sửa
Thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội khoá XII, Tổng LĐLĐVN được giao nhiệm vụ là cơ quan chủ trì soạn thảo Dự án Luật Công đoàn (sửa đổi) và Bộ LĐTBXH được giao chủ trì soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp tháng 5.2010 và thông qua vào kỳ họp tháng 10.2010.