Luat Minh Khue

Những căn cứ pháp lý chứng minh quyền sở hữu đất

Những căn cứ pháp lý chứng minh quyền sở hữu đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Những căn cứ pháp lý chứng minh quyền sở hữu đất

Những căn cứ pháp lý chứng minh quyền sở hữu đất !

Những căn cứ pháp lý chứng minh quyền sở hữu đất !
Thưa luật sư, tôi muốn hỏi: Hiện tại gia đình tôi có 1 mảnh đất tại Hoàng Mai, Hà Nội. Hộ khẩu của tôi hiện tại cũng tại đây. Tuy nhiên, mảnh đất trên chưa tách Giấy chứng nhận QSDD mà vẫn đang nằm trong Giấy chứng nhận QSDD chung với chủ đất (1 mảnh đất lớn họ cắt ra bán nhưng chưa tách sổ đỏ được do diện tích bé).