Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Phải Nộp Thuế Khi Sang Tên Đất"

Phải Nộp Thuế Khi Sang Tên Đất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Phải Nộp Thuế Khi Sang Tên Đất.

Nghĩa vụ tài chính phải nộp khi chuyển từ đất vườn sang đất ở ?

Nghĩa vụ tài chính <strong>phải</strong> <strong>nộp</strong> <strong>khi</strong> chuyển từ <strong>đất</strong> vườn <strong>sang</strong> <strong>đất</strong> ở ?
Thưa luật sư, xin luật sư tư vấn cho tôi 1 việc như sau: mẹ tôi có một thửa đất 900m2 được UBND TP X cấp giấy chứng nhận sử dụng đất năm 2003. Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi là đất ở và đất vườn lâu dài chứ không phân biệt ra là đất ở bao nhiêu mét và đất vườn bao nhiêu mét.