Luat Minh Khue

Qui trình xử lý kỷ luật

Qui trình xử lý kỷ luật - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Qui trình xử lý kỷ luật

Qui trình xử lý kỷ luật lao động

Qui trình xử lý kỷ luật lao động
Khi người lao động (nhân viên) trong một công ty có những sai phạm, việc xử lý như thế nào ? Một tình huống giả định : một nhân viên phòng kinh doanh của công ty A đã lén cung cấp danh sách các khách hàng của công ty cho một doanh nghiệp “đối thủ” của công ty A. Hành vi của nhân viên này là vi phạm kỷ luật lao động.