Luat Minh Khue

Quyết định số //QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND
Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc công nhận hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn Bộ luật hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Đã có hướng dẫn mới nhất về tha tù trước thời hạn: Theo Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn Bộ luật Hình sự 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện: