Luat Minh Khue

Quyết định số //QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND

Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND
Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc công nhận hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Nghị định 139/2016/NĐ-CP Hướng dẫn lệ phí môn bài

Công ty Luật Minh Khuê xin cung cấp tới quý bạn đọc Nghị định 139/2016/NĐ-CP có hiệu lực ngày 01/01/2017 hướng dẫn về lệ phí môn bài để bạn đọc cùng tham khảo.