Luat Minh Khue

Quyền của NLĐ

Quyền của NLĐ - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyền của NLĐ

Nghĩa vụ của NSD LĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Nghĩa vụ của NSD LĐ khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ
Mong được sự tư vấn của công ty. Tôi là nhân viên của Công ty THHH ký hợp động lao động vô thời hạn vào ngày 01/06/2015. Đến ngày 29/8/2015 Tổng giám đốc quyết định chấm dứt hợp đồng với tôi đến ngày 31/8/2015 tôi nhận được quyết định nghỉ việc.