Luat Minh Khue

Quyền lợi của cổ đông góp vốn

Quyền lợi của cổ đông góp vốn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quyền lợi của cổ đông góp vốn

Tư vấn về đặt biển quảng cáo của công ty

Tư vấn về đặt biển quảng cáo của công ty
Chào quý công ty, Tôi có một cửa hàng 5 tầng và hiện tại tôi có làm 5 biển ngang bằng alu trên có ghi nội dung là logo và tên website, slogan của công ty đang hoạt động tương ứng với 5 tầng và với kích thước chiều cao là 1m2 chiều rộng bằng chiều rộng mặt tiền tòa nhà. vậy quý công ty cho tôi hỏi tôi làm như vậy có vi phạm gì không?