Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Quy định của Luật đất đai"

Quy định của Luật đất đai | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Quy định của Luật đất đai.

GIải quyết tranh chấp đất đai.

GIải quyết tranh chấp đất đai.
Xin chào Luật Minh khuê, tôi muốn nhờ các bạn hướng giải quyết việc tranh chấp đất đai. cụ thể như sau: Năm 1997 bố tôi có viết 1 tờ giấy đồng ý chuyển nhượng 1 phần đất cho hàng xóm làm lối đi lại và đã nhận 1 phần tiền, cụ thể là 1 triệu đồng và ghi rõ là sau này đo đạc cụ thể sẽ trả nốt khoản tiền còn lại.