Luat Minh Khue

Quy định của Luật đất đai

Quy định của Luật đất đai - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định của Luật đất đai

GIải quyết tranh chấp đất đai.

GIải quyết tranh chấp đất đai.
Xin chào Luật Minh khuê, tôi muốn nhờ các bạn hướng giải quyết việc tranh chấp đất đai. cụ thể như sau: Năm 1997 bố tôi có viết 1 tờ giấy đồng ý chuyển nhượng 1 phần đất cho hàng xóm làm lối đi lại và đã nhận 1 phần tiền, cụ thể là 1 triệu đồng và ghi rõ là sau này đo đạc cụ thể sẽ trả nốt khoản tiền còn lại.