Luat Minh Khue

Quy định của pháp luật về thu hồi đất

Quy định của pháp luật về thu hồi đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Quy định của pháp luật về thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường về đất khi bị thu hồi ?

Tư vấn về bồi thường về đất khi bị thu hồi ?
Gia đình em có 1000m2 đất trồng lúa từ trước năm 1993 đến nay không có tranh chấp,không có sổ đỏ.hiện tại có đường dự án đường cao tốc đi qua mà họ chỉ đền bù hoa màu còn đất thì không được đền bù mà chỉ hỗ trợ đất.