Luat Minh Khue

Redundance allowanc

Redundance allowanc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Redundance allowanc

Tư vấn về luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền trợ cấp mất việc làm ?

Tư vấn về luật thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và  tiền trợ cấp mất việc làm ?
Kính gửi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ. Tôi vào làm việc cho công ty TNHH Technip Viet Nam (Công ty vốn 100% nước ngoài), từ 26/3/2013 (với hợp đồng lao động động 3 năm, sẽ kết thúc ngày 25/3/2016). Nay công ty đã thông báo chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vào ngày 05/08/2015 (vì phải cắt giảm nhân sự) mà không thông báo trước