Luat Minh Khue

San tên xe trong cùng một tỉnh

San tên xe trong cùng một tỉnh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về San tên xe trong cùng một tỉnh

Tư vấn sang tên xe trong khi mua bán qua nhiều đời chủ?

Tư vấn sang tên xe trong khi mua bán qua nhiều đời chủ?
Chào công ty Luật Minh Khuê.Hiện tại em đang sử dụng 1 chiếc xe máy mua lại của một người cùng quê đã qua nhiều chủ tháng 10/2014,lúc mua bán chỉ có xe,giấy đăng ký (đăng ký xe tại HM-Hà Nội) và giấy mua bán viết tay cùng người làm chứng, Trong quá trình sử dụng em đã làm mất bộ giấy tờ xe và giấy mua bán(em chưa làm thủ tục sang tên,di chuyển xe).