Luat Minh Khue

Tôi làm gì khi bị người khác vu khống ?

Tôi làm gì khi bị người khác vu khống ? - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tôi làm gì khi bị người khác vu khống ?

Yêu cầu bồi thường sai người có phải vu khống ?

Yêu cầu bồi thường sai người có phải vu khống ?
Xin chào luật Minh Khuê ! Tôi có thắc mắc chút vấn đề về bảo hiểm, xin luật sư tư vấn giúp tôi. Năm 2013 tôi có kí hợp đồng làm đại lí cho một cty bảo hiểm, công việc chính là bán bảo hiểm xe máy. Đến nay, tôi nhận được một thông báo của cty đó gửi cho tồi về vụ việc một giấy chứng nhận bảo hiểm xe máy viết thông tin sai lệch, liên giao cho khách hàng và liên lưu giữ tại cty có thông tin khác nhau.