Luat Minh Khue

Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi

Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn đòi tiền nợ đầu tư chăn nuôi

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?
Xin cho tôi hỏi vấn đề cụ thể như sau: lãnh đạo tôi chức vụ là trưởng thôn,trong thời gian mới nhiệm kỳ ông có cho bên A thầu 1 dự án ao, để thuận lợi cho việc thầu ao nhanh được hoàn thành ông trưởng thôn có vay của 1 tập thể(tập thể các cụ) với số tiền là 25.000.000đ