Luat Minh Khue

Tư vấn bồi thường thiệt hại trong luật dân sự

Tư vấn bồi thường thiệt hại trong luật dân sự - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn bồi thường thiệt hại trong luật dân sự

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?

Tư vấn về việc lập chứng từ phiếu thu để trả tiền ?
Xin cho tôi hỏi vấn đề cụ thể như sau: lãnh đạo tôi chức vụ là trưởng thôn,trong thời gian mới nhiệm kỳ ông có cho bên A thầu 1 dự án ao, để thuận lợi cho việc thầu ao nhanh được hoàn thành ông trưởng thôn có vay của 1 tập thể(tập thể các cụ) với số tiền là 25.000.000đ