Luat Minh Khue

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Tư vấn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?
Thưa luật sư, Tôi viết thư này kính nhờ Luật sư tư vấn cho trường hợp của tôi như sau: 1. Trong năm 2015 bố tôi mua 1 miếng đất dưới dạng trả góp với người thân bằng “HỢP ĐỒNG VIẾT TAY THEO DÕI ĐỊNH KỲ TRẢ GÓP” và sau khi trả xong đã nhận được Sổ đỏ