Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Chia Thừa Kế Đất Đai Của Người Đã Mất"

Tư Vấn Chia Thừa Kế Đất Đai Của Người Đã Mất | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Chia Thừa Kế Đất Đai Của Người Đã Mất.

Chia thừa kế đất đai

<strong>Chia</strong> <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> <strong>đất</strong> <strong>đai</strong>
Kính chào luật sư! Mong luật sư vấn giúp tôi trường hợp sau : Ông nội tôi có 3 người con: 1 con

Chia di sản thừa kế ?

<strong>Chia</strong> di sản <strong>thừa</strong> <strong>kế</strong> ?
Xin kính chào luật sư,tôi có vấn đề sau mong luật sư vấn. Năm 2002 bố tôi mất, để lại hơn 2000m2