Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Lối Đi Chung"

Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Lối Đi Chung | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Giải Quyết Tranh Chấp Lối Đi Chung.

vấn giải quyết tranh chấp phần đất sử dụng chung?

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>giải</strong> <strong>quyết</strong> <strong>tranh</strong> <strong>chấp</strong> phần đất sử dụng <strong>chung</strong>?
Kính gửi Luật sư Ông nội tôi có 3 người vợ. người vợ thứ nhất có sinh với ông một người con gái(tên H).sau khi người vợ thứ nhất chết, ông lấy người vợ thứ hai, và có sinh một người con trai(tên C). Hai ông bà góp được chút vốn mua được một mẫu đất. ông bà chia cho người con gái (H) 2 sào đất. con trai (C) 5 sào đất. những sào đất còn lại ông tôi sử dụng.