Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Hệ Số Lương Và Phụ Cấp Nhân Viên Nghề Giáo"

Tư Vấn Hệ Số Lương Và Phụ Cấp Nhân Viên Nghề Giáo | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Hệ Số Lương Và Phụ Cấp Nhân Viên Nghề Giáo.

Phụ cấp giáo viên?

<strong>Phụ</strong> <strong>cấp</strong> <strong>giáo</strong> <strong>viên</strong>?
vào làm giáo viên quản lý thiết bị tại trường trung tâm giáo dục thường xuyên,hưởng lương hệ số 2.