Luat Minh Khue

Tư vấn khai thuế

Tư vấn khai thuế - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn khai thuế

Thuế TNCN trong lĩnh vực BĐS : Ba chiêu... “lách” luật

Thuế TNCN trong lĩnh vực BĐS : Ba chiêu... “lách” luật
"Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không tránh khỏi vướng mắc phát sinh trong năm đầu triển khai. Đặc biệt, vấn đề thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản (BĐS), đến nay vẫn còn nhiều bất cập.