Luat Minh Khue

Tư vấn loại hình hợp đồng phù hợp ký với giám đốc

Tư vấn loại hình hợp đồng phù hợp ký với giám đốc - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn loại hình hợp đồng phù hợp ký với giám đốc

Thanh lý hợp đồng lao động với Phó tổng giám đốc ?

Thanh lý hợp đồng lao động với Phó tổng giám đốc ?
Kính chào công ty luật Minh Khuê ! Xin luật sự cho biết: Người đại diện trước pháp luật của công ty là tổng giám đốc có được thanh lý hợp đồng lao động với người lao động là Phó tổng giám đốc không. Phó tổng giám đốc hiện nay khi xin vào làm việc cho công ty chỉ là người lao động bình thường ( trong HĐLĐ chỉ ghi là người lao động) sau đó đựợc bổ nhiệm làm trợ lý tổng giám đốc ( do TGĐ bổ nhiệm) sau đó được hội đồng quản trị bổ nhiệm phó tổng giám đốc.

Hợp đồng lao động lao động giám đốc không ký ?

Hợp đồng lao động lao động giám đốc không ký ?
Kính chào luật Minh Khuê ! Em muốn nhờ luật sư tư vấn cho em hợp đồng lao động của em không có chữ ký của Giám đốc như vậy có đúng pháp luật hay không? hợp đồng có giá trị pháp lý hay không? và ngày 27/11/2015 em báo sẽ nghỉ việc tại công ty vào ngày 7/12/2015 như vậy em có sai hay không?