Luat Minh Khue

Tư vấn luật đất đai.

Tư vấn luật đất đai. - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn luật đất đai.

Tư vấn chia di sản thừa kế?

Tư vấn chia di sản thừa kế?
Thưa luật sư ba mẹ tôi cùng đứng tên sổ đỏ, giá trị 1.300.000.000.Nay ba tôi đã mất, còn mẹ và chị em tôi.Tài sản phần mẹ 650.000.00. Tài sản phần ba 650.000.000. Mẹ tôi hưởng 325.000.000. Phần còn lại chia đều cho ông bà, mẹ và chị em tôi 36.111.000, không biết tôi tính đúng không. Cám ơn luật sư!

Tư vấn chia di sản thừa kế giữa các con?

Tư vấn chia di sản thừa kế giữa các con?
Thưa luật sư, ba mẹ tôi cùng đứng tên sổ đỏ, giá trị 1.300.000.000.Nay ba tôi đã mất, còn mẹ và chị em tôi.Tài sản phần mẹ 650.000.00, Mẹ tôi hưởng 325.000.000. Phần còn lại chia đều cho ông bà, mẹ và chị em tôi 36.111.000, không biết tôi tính đúng khồn ? Cám ơn luật sư!