Luat Minh Khue

Luật sư tư vấn về chủ đề "Tư Vấn Mở Quán Chơi Poker Ở Hà Nội"

Tư Vấn Mở Quán Chơi Poker Ở Hà Nội | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Tư Vấn Mở Quán Chơi Poker Ở Hà Nội.

vấn mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Nội

<strong>Tư</strong> <strong>vấn</strong> <strong>mở</strong> chi nhánh, văn phòng đại diện tại <strong>Hà</strong> <strong>Nội</strong>
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật. Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp: