Luat Minh Khue

Tư vấn pháp luật khai sinh

Tư vấn pháp luật khai sinh - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về Tư vấn pháp luật khai sinh

Tư vấn pháp luật về việc thay đổi họ cho con ?

Tư vấn pháp luật về việc thay đổi họ cho con ?
Thưa luật sư, tôi đã ly hôn và nuôi con 1 tuổi. Tôi nghe nói nếu muốn đổi họ của con sang họ mẹ thì phải có sự đồng ý của cha đẻ. Tôi muốn hỏi là có nhất thiết cần phải có sự đồng ý của cha đẻ thì mới được đổi hay không?